Liên hệ

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng trường, hoặc thông qua emai, điện thoại và gửi nội dung trực tiếp theo mẫu bên dưới

Địa chỉ

Tầng 2, Tòa nhà Hiệu bộ

Số điện thoại

02583831149

02583831147

Hộp thư

vpt@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc