Search

Bản tin nội bộ

Bản tin tháng 4/2024: Phần Tin tức: - Thực hiện đánh giá sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài đối với 03 chương trình đào tạo tại Trường ĐH Nha Trang - Ngày hội Việc làm – Kết nối nhà tuyển dụng năm 2024 - Trao quyết định tuyển dụng viên chức năm 2023 - Phối hợp tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024 - Hội nghị chuyên đề phát triển đội ngũ giảng viên trình độ cao Phần chia sẻ: Hoạt động của các CLB Tiếng Anh tại Trường ĐH Nha Trang trong khuôn khổ chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”.

Thông tin