Văn phòng trường

Thông báo

Điểm tin nội bộ từ ngày 6/6 - 19/6/2022
24/06/2022
Điểm tin nội bộ từ ngày 6/6 - 19/6/2022

Điểm tin nội bộ Trường ĐH Nha Trang từ ngày 6/6 - 19/6/2022 với các thông tin trên lĩnh vực Đào tạo, Hợp tác, Khoa học Công nghệ...

Tập huấn về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
06/12/2022
Tập huấn về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày 30/11/2022, Trường ĐH Nha Trang phối hợp với Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các đại diện hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khuôn viên Nhà trường.