Search

Chương trình số 1175/CTr-ĐHNT ngày 28/12/2023 của Hiệu trưởng về tổng thể các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Nha Trang (01/8/1959-01/8/2024).

Chương trình tổng thể các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Nha Trang (01/8/1959-01/8/2024). Xem chi tiết tại đây.

  • Chia sẻ