Search

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Trường Đại học Nha Trang tổ chức thi tuyển viên chức năm 2023 để tuyển dụng 37 giảng viên và 16 viên chức hành chính.

Yêu cầu về tiêu chuẩn và các vị trí tuyển dụng (xem chi tiết tại đây).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Nhân sự, Trường Đại hoc Nha Trang

Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang

Thời hạn nhận hồ sơ:  30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức - Nhân sự, Trường Đại học Nha Trang, điện thoại: 0258.2220717 (trong giờ hành chính), hoặc email: tochuc@ntu.edu.vn

  • Chia sẻ