Search

Thông tin liên hệ các đơn vị

Website Văn phòng Đảng ủy

- 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang

- 02583 832 0877      02583 831 147

- vpdu@ntu.edu.vn    danguy.ntu.edu.vn


 

  • Ngày cập nhật: 24/06/2022
  • Ngày đăng: 24/06/2022
In nội dung

Website Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐH Nha Trang

Bí thư: TS. Đỗ Quang Thắng
 - 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang

 

  • Ngày cập nhật: 24/06/2022
  • Ngày đăng: 24/06/2022
In nội dung

Website Công đoàn Trường

Chủ tịch: PGS.TS. Vũ Ngọc Bội
 Tầng 2, tòa nhà Hiệu Bộ
  • Ngày cập nhật: 24/06/2022
  • Ngày đăng: 24/06/2022
In nội dung