Điểm tin nội bộ

Điểm tin nội bộ từ ngày 6/6 - 19/6/2022

  • 24/06/2022
  • 2458

Điểm tin nội bộ Trường ĐH Nha Trang từ ngày 6/6 - 19/6/2022 với các thông tin trên lĩnh vực Đào tạo, Hợp tác, Khoa học Công nghệ...

Điểm tin nội bộ từ 23/5/2022 - 5/6/2022

  • 09/06/2022
  • 3002

Điểm tin nội bộ từ ngày 23/05/2022 đến 05/06/2022 với một số nội dung chính: Phiên họp thứ Tám của Hội đồng trường; Lấy ý kiến bổ nhiệm Phó HT Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và Giấy chứng nhận CTĐT đạt chuẩn 5 sao UPM... cùng các thông tin khác trên lĩnh vực Đào tạo, Khoa học - công nghệ, Hợp tác...

Điển tin nội bộ từ ngày 25/4/2022 đến 08/5/2022

  • 11/05/2022
  • 2466

Điểm tin nội bộ từ ngày 25/04/2022 đến 08/05/2022 với các nội dung về lĩnh vực: Đào tạo, Hợp tác, Nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Nhà trường, hỗ trợ sinh viên...